Close

Denne side er ikke færdig!!!

Har du lyst til, at arbejde videre med en beskrivelse af korets historie?
Så sig det til formanden!

Sådan kunne det måske bygges op:

Københavns Postkor

 -historien bag – 

Den korte version

 

Københavns Postkor er resultatet af en fusion mellem Postens Pigekor og Københavns Postsangkor.
Sammenlægningen skete d. 24. april 2001.

Men inden da, for mange år siden..

Herrekoret Københavns Postbudes Sangkor (KPS) blev stiftet 6. juli 1905 efter flere forgæves forsøg i 1882, 1893 og 1900.

Koret skiftede navn et par gange gennem tiden indtil man endeligt besluttede sig for at kalde koret Københavns Postsangkor.

Postens Pigekor blev stiftet i 1985

Overpostmester Peter H. Nielsen

 

Og af andre som har ydet en stor indsats skal nævnes Overpostmester Peter H. Nielsen med 60 års medlemskab heraf 40 år som kasserer.

Han blev æresmedlem i 1945 og i 1968 blev han æresmedlem i Nordisk Postsangerforbund.

I 1961 blev han Ridder af Dannebrog.

Ved sin død i 1986 havde Peter H. Nielsen hustruen Hertha testamenteret deres formue til KPS. I dag kendt som

“Overpostbud Peter H. Nielsen og Hustru Hertha’s Mindefond”.

Midlerne fra fonden uddeles en gang om året efter følgende princip, 1/3 tilfalder sangerne i koret som rejselegat, 1/3 tilfalder korets rejsefond, den sidste tredjedel geninvesteres til gavn for fonden.

Bøssefesten

I 1942 startede man indsamling i bøsser på sangaftenerne. Til at stå for denne indsamling blev der valgt en “bøssemester” for et år ad gangen.

Hans opgave er at indsamle så mange penge som muligt til den årlige bøssefest. Bøssemesteren er, når han går sin rundgang

med bøssen, udstyret med en såkaldt bøssekæde.  

Kæden består af små forniklede plader, indgraveret på disse plader står

navnene på alle, der i tidens løb har haft det ansvarsfulde job.

Midlerne fra bøssen anvendes til afholdelse af en årlig bøssefest.

På bøssefesten udnævnes ny bøssemester.

Fortjenstemblemet

På korets 40 års jubilæumsdag blev fortjenstemblemet indstiftet.

Fortjenestemblemet gives til sangere som har været medlem af koret i 25 år. Det kan dog gives til andre som findes værdige. 

flidspræmie.

For at få sangerne til at møde til sangaftenerne og yde en indsats for koret, indstiftede man i 1948 en flidspræmie.

Den blev første gang uddelt til nytårsfesten 8.1. 1949.

Og så videre.....